Kies je taal

Privacy Bencompare app

Декларация за поверителност на приложението Bencompare

С приложението Bencompare имате достъп до дигитален сейф за Вашите важни документи, като например договори. Чрез това приложение може също да закупите и допълнителни услуги. В този контекст може да се наложи да бъдат обработвани лични данни. В тази декларация за поверителност обясняваме какво правим с тези данни и какви са Вашите права и задължения. Приложението се предлага от Benergy B.V. в Groningen, Нидерландия.

Основни принципи

При обработката на информация спазваме изискванията на закона за защита на личните данни. Това означава, наред с други неща, че:

Употреба на лични данни

Докато използвате приложението ни, ще изискваме от Вас да предоставите определени лични данни. Съхраняваме и използваме личните данни, които Вие сте предоставили директно и данните, свързани с употребата на приложението.

Данните за контактите, които сте въвели в приложението се съхраняват така, че имате достъп до тях под формата на дигитален сейф. Използват се също така, за да Ви бъдат направени възможно най-добрите предложения и да можете да сравните предложенията на различни доставчици. Детайлите за контакт могат да бъдат използвани, за да Ви се изпрати тази информация, след като сте дали разрешение. Ако въведете други детайли в това приложение, ще получите информация за какво се използват те.

Събираме статистика за употребата на приложението. За тази цел използваме Google Анализ. Тези статистики не са свързани с името, адреса или договорите Ви и не са предоставяни на трети лица. Google няма право да използва тази информация за свои цели.

Предоставяне на трети лица

Данните Ви не се предоставя на трети лица без изричното Ви разрешение, освен ако не сме задължени от закона или от съдебно нареждане. Нашите партньори ще получат само общата статистика за потребителите на приложението ни напълно анонимно.

Самите Вие можете да споделяте определена информация с трета страна. Нямаме данни какво правят третите страни със споделената информация и не можем да я изтеглим или премахнем.

Това приложение е изтеглено от магазин за приложения – трета страна. Нямаме контрол върху това кои Ваши лични данни доставчикът обработва и с каква цел. Препоръчваме Ви да прочетете съответните декларации за поверителност на конкретните доставчици.

Мерки за сигурност

Взимаме мерки за сигурност, за да ограничим злоупотребата със и неупълномощения достъп до личните данни. Те включват непрекъснатите актуализации на приложението, за да се подобри сигурността. Следователно Ви препоръчваме да инсталирате тези актуализации веднага щом станат достъпни. За повече информация, погледнете политиката за сигурност на нашия уебсайт.

Ако поради кражба или непредвидени събития личните Ви данни станат притежание на неупълномощени лица, ще Ви уведомим за това и ще направим всичко в рамките на възможностите ни да ограничим последиците.

Промени в тази декларация за поверителност

Запазваме си правото да правим промени в тази декларация за поверителност. Препоръчваме Ви да проверявате редовно тази декларация за поверителност, за да сте информирани за всякакви промени.

Проверка и промяна на вашите данни

Ако имате въпроси във връзка с нашата декларация за поверителност или за проверката или промяната (или изтриването) на личните Ви данни, можете винаги да се свържете с нас, като използвате данните за контакт по-долу.

Данни за контакт
Адрес: Verlengde Hereweg 174, 9722 AM Гронинген
Телефон: +31 (0)595 425 859
Имейл: info@bencompare.com