Kies je taal

Privacy Bencompare app

Prohlášení o ochraně osobních údajů k aplikaci Bencompare

Aplikace Bencompare vám nabízí přístup k digitální bezpečnostní schránce pro uložení důležitých dokumentů, například smluv. S aplikací můžete získat i další služby. V tomto kontextu můžeme zpracovávat osobní údaje. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co s těmito údaji děláme a jaká máte práva a povinnosti. Aplikaci vám nabízí společnost Benergy B.V. se sídlem ve Groningen v Nizozemsku.

Obecné zásady

Při zpracování osobních údajů dodržujeme požadavky dané zákonem o ochraně osobních údajů. To kromě jiného znamená následující:

Použití osobních údajů

Na základě toho, že využíváte naši aplikaci, od vás získáváme určité osobní údaje. Ukládáme a využíváme pouze osobní údaje, které obdržíme přímo od vás a které souvisejí s vaším využíváním aplikace.

Údaje o smlouvách, které zadáváte do aplikace, jsou uloženy tak, abyste k nim měli přístup ve formě digitální bezpečnostní schránky. Dále jsou využívány, abychom vám předložili co nejlepší nabídku a umožnili vám porovnat nabídky různých poskytovatelů. Tyto informace vám můžeme zaslat na základě kontaktních údajů, jakmile k tomu dáte svolení. Zadáte-li v aplikaci jiné podrobnosti, bude uvedeno, k jakému účelu jsou využívány.

O využívání aplikace shromažďujeme statistické údaje. K tomuto účelu nám slouží nástroj Google Analytics. Tyto statistiky nejsou spojeny s vaším jménem a adresou ani se smlouvami a neposkytujeme je třetím stranám. Ani společnost Google není oprávněna tyto informace využívat k vlastní potřebě.

Poskytování údajů třetím stranám

Pokud nevyjádříte výslovný souhlas, vaše údaje neposkytujeme třetím stranám. Výjimkou jsou případy, kdy nás k tomu zavazuje zákon nebo soud. Našim partnerům poskytneme pouze přehled obecných statistických údajů o uživatelích aplikace na zcela anonymním základě.

Vy sami máte možnost sdílet konkrétní informace s třetími stranami. Nemáme žádný přehled o tom, jak třetí strany se sdílenými informacemi nakládají, a tyto údaje nemůžeme stáhnout ani odstranit.

Aplikace se stahuje prostřednictvím obchodu s aplikacemi, který poskytuje třetí strana. Nemáme žádnou kontrolu nad tím, jaké osobní údaje poskytovatel zpracovává a k jakému účelu. Doporučujeme, abyste si přečetli příslušná prohlášení o ochraně osobních údajů konkrétních poskytovatelů.

Bezpečnostní opatření

Přijímáme bezpečnostní opatření ve snaze omezit riziko zneužití osobních údajů a neoprávněného přístupu k těmto údajům. Tato opatření zahrnují průběžnou aktualizaci aplikace s cílem zlepšit zabezpečení. Důrazně proto doporučujeme, abyste si aktualizace nainstalovali, jakmile jsou dostupné. Další informace najdete v podmínkách zabezpečení na našich webových stránkách.

Pokud se vašich osobních údajů v důsledku krádeže nebo jiné neočekávané události zmocní neoprávněná strana, o této skutečnosti vás vyrozumíme a uděláme vše, co je v našich silách, abychom zmírnili následky.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo provádět v tomto prohlášení osobních údajů změny. Doporučujeme, abyste naše prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovali, a měli tak o všech změnách přehled.

Kontrola a úprava vašich údajů

Máte-li otázky, které se týkají našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, případně možnosti zkontrolovat nebo upravit osobní údaje, vždy se na nás můžete obrátit s využitím následujících kontaktních údajů.

Kontaktní údaje
Poštovní adresa: Verlengde Hereweg 174, 9722 AM Groningen
Telefon: +31 (0)595 425 859
E-mail: info@bencompare.com