Kies je taal

Privacy Bencompare app

Fortrolighedserklæring for Bencompare-appen

Med Bencompare-appen har du adgang til en digital sikkerhedsboks til dine vigtige dokumenter, såsom kontrakter. Du kan også få yderligere tjenester gennem denne app. Personlige oplysninger kan behandles i denne kontekst. I denne fortrolighedserklæring forklarer vi, hvad vi gør med disse oplysninger, og hvad dine rettigheder og forpligtelser er. Appen er et tilbud til dig fra Benergy B.V. i Groningen, Holland.

Generelle principper

Vi overholder kravene angivet af lovene om privatlivets fred i forbindelse med vores behandlingsaktiviteter. Det betyder blandt andet, at:

Brug af personlige oplysninger

Vi indhenter bestemte personlige oplysninger fra dig, når du bruger vores app. Vi gemmer og bruger kun de personlige oplysninger, du leverer direkte, og oplysninger vedrørende din brug af appen.

Oplysninger om kontrakter, du indtaster i appen, gemmes, så du har adgang til dem i en digital sikkerhedsboks. Den bruges også til at give dig det bedst mulige tilbud og giver dig mulighed for at sammenligne tilbud fra forskellige udbydere. Kontaktoplysninger kan bruges til at sende disse til dig, når du har givet tilladelse. Hvis du indtaster andre oplysninger i appen, vil det blive anført, hvilke formål de skal anvendes til.

Vi indsamler statistiske oplysninger om brugen af appen. Vi anvender Google Analytics til dette formål. Disse statistiske oplysninger er ikke tilknyttet dit navn og dine adresseoplysninger eller kontrakter og videregives ikke til tredjeparter. Google har heller ikke tilladelse til at bruge disse oplysninger til egne formål.

Videregivelse til tredjeparter

Dine oplysninger videregives ikke til tredjeparter uden din udtrykkelige tilladelse, medmindre loven eller retslige instanser forpligter os til at gøre dette. Vores partnere vil kun få indsigt i de generelle statistiske oplysninger om brugerne af vores app, og disse er fuldt anonymiserede.

Du kan selv dele bestemte oplysninger med tredjeparter. Vi har ingen indsigt i, hvad tredjeparterne gør med de delte oplysninger og kan ikke tilbagekalde eller fjerne sådanne.

Appen downloades via en tredjeparts appbutik. Vi har ingen kontrol over, hvilke personlige oplysninger udbyderen behandler til hvilket formål. Vi anbefaler, at du læser de relevante fortrolighedspolitikker fra de pågældende leverandører.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi har fastsat sikkerhedsforanstaltninger for at begrænse misbrug af og uautoriseret adgang til personlige oplysninger. Det omfatter løbende opdatering af appen for at forbedre sikkerheden. Derfor anbefaler vi stærkt, at du installerer disse opdateringer, så snart de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger i sikkerhedspolitikken på vores websted.

Hvis dine personlige oplysninger grundet tyveri eller andre uventede hændelser kommer i uvedkommende parters besiddelse, vil vi gøre dig opmærksom på dette og gøre alt, hvad vi kan, for at begrænse konsekvenserne.

Ændringer i denne fortrolighedserklæring

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne fortrolighedserklæring. Vi anbefaler, at du gennemser denne fortrolighedserklæring regelmæssigt, så du holder dig opdateret omkring eventuelle ændringer.

Gennemsyn og ændring af dine oplysninger

Hvis du har spørgsmål angående vores fortrolighedspolitik eller om gennemsyn eller ændring (eller sletning) af dine personlige oplysninger, kan du altid kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger.

Kontaktoplysninger
Post: Verlengde Hereweg 174, 9722 AM, Groningen, Holland
Telefon: +31 (0)595 425 859