Kies je taal

Privacy Bencompare app

Bencompare’i rakenduse privaatsuseeskiri

Bencompare’i rakendus annab teile juurdepääsu digitaalsele seifile, kus saate hoida oma tähtsaid dokumente, näiteks lepinguid. Selle rakenduse kaudu saate tellida ka lisateenuseid. Selle käigus võidakse töödelda teie isikuandmeid. Selles privaatsuseeskirjas selgitame, mida me nende andmetega teeme, samuti seda, millised on teie õigused ja kohustused. Seda rakendust pakub teile Hollandis Groningen asuv ettevõte Benergy B.V.

Üldpõhimõtted

Isikuandmeid töödeldes lähtume me eraelu puutumatust käsitlevate õigusaktide nõuetest. Muuhulgas tähendab see alljärgnevat:

Isikuandmete kasutamine

Kui te meie rakendust kasutate, saame me teilt teatud isikuandmeid. Me talletame ja kasutame üksnes neid isikuandmeid, mille te ise olete meile andnud ja mis on seotud teiepoolse rakenduse kasutamisega.

Lepinguid puudutavad andmed, mille te rakendusse sisestate, talletatakse viisil, mis annab teile neile digitaalse seifi näol juurdepääsu. Samuti kasutatakse neid, et teha teile parim võimalik pakkumine ja võimaldada teil erinevate teenusepakkujate pakkumisi võrrelda. Teie kontaktandmeid võidakse kasutada selleks, et teile neid pakkumisi saata, kui olete vastava loa andnud. Kui te sisestate rakendusse muid andmeid, on seal selgitatud, millisel eesmärgil neid kasutatakse.

Me kogume rakenduse kasutamist kirjeldavaid statistilisi andmeid. Selle jaoks kasutame me rakendust Google Analytics. Need statistilised andmed ei ole seotud ei teie nime, aadressi ega lepingutega, samuti ei jagata neid kolmandatele osapooltele. Samuti ei ole Google’l luba neid andmeid oma huvides kasutada.

Andmete kolmandatele osapooltele jagamine

Teie selgesõnalise loata ei jagata teie andmeid kolmandatele osapooltele, kui seda ei nõua meilt seadusandlus või kohus. Meie partnerid saavad üldise ülevaate meie rakenduse kasutajaid puudutavate statistiliste andmete kohta, sealjuures jäävad kõik kasutajad anonüümseteks.

Teil endal on võimalus konkreetset teavet kolmandate osapooltega jagada. Meile pole teada, mida kolmandad osapooled neile jagatud teabega teevad, ja me saa seda teavet tagasi võtta ega eemaldada.

Rakendus on allalaaditav kolmanda osapoole rakenduste poe kaudu. Me ei saa kontrollida, milliseid isikuandmeid pakkuja millisel eesmärgil töötleb. Soovitame teil lugeda asjassepuutuvate teenusepakkujate privaatsuseeskirju.

Turvameetmed

Isikuandmete kuritahtliku ärakasutamise ja loata ligipääsu piiramiseks rakendame me turvameetmeid. Nende meetmete hulka kuulub rakenduse järjepidev uuendamine turvalisuse parendamiseks. Seetõttu soovitame tungivalt vastavate uuenduste installimist kohe, kui need kättesaadavaks muutuvad. Põhjalikum teave on leitav meie leheküljel toodud turvalisuspõhimõtetes.

Kui teie isikuandmed peaksid varguse või mõne muu ootamatu sündmuse tõttu muutuma loata kolmandatele osapooltele kättesaadavaks, teavitame me teid sellest ja teeme mõistlikkuse piires kõik endastoleneva, et tagajärgi piirata.

Käesoleva privaatsuseeskirja muudatused

Jätame endale õiguse viia käesolevasse privaatsuseeskirja sisse muudatusi. Soovitame seda privaatsuseeskirja regulaarselt kontrollida, et võimalike muudatustega kursis püsida.

Teie andmete kontroll ja muutmine

Kui teil on meie privaatsuspõhimõtete või teie isikuandmete kontrollimise või muutmise (või kustutamise) kohta küsimusi, saate alltoodud kontaktandmeid kasutades meiega alati ühendust võtta.

Kontaktandmed
Postiaadress: Verlengde Hereweg 174, 9722 AM Groningen
Telefon: +31 (0)595 425 859
E-post: info@bencompare.com