Kies je taal

Privacy Bencompare app

Ráiteas Príobháideachais maidir leis an Aip Bencompare

Leis an aip Bencompare, gheobhaidh tú rochtain ar thaisceadán digiteach dod’ dhoiciméid thábhachtacha, ar nós conarthaí. Féadfaidh tú leas a bhaint as seirbhísí breise freisin leis an Aip seo. Is féidir sonraí pearsanta a phróiseáil sa chomhthéacs seo. Sa ráiteas príobháideachais seo, mínímid cad a dhéanaimid leis na sonraí seo agus cad iad do chearta agus oibleagáidí. Tá an aip seo á tairiscint duit ag Benergy B.V. in Groningen, an Ísiltír.

Prionsabail ghinearálta

Inár ngníomhaíochtaí próiseála, cloímid leis na ceanglais atá leagtha síos sa dlí príobháideachais. Ciallaíonn sé sin, i measc rudaí eile:

Úsáid sonraí pearsanta

Agus tú ag baint úsáíde as ár nAip, gheobhaimid sonraí pearsanta áirithe uait. Stórálaimid agus ní úsáidimid ach amháin na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tusa go díreach agus na sonraí a bhaineann le do úsáid as an Aip.

Stóráiltear sonraí faoi chonarthaí a iontráileann tú san Aip le go mbeidh rochtain agat orthu sin i bhfoirm taisceadáin dhigitigh. Úsáidtear seo freisin chun an tairiscint is fearr a chur faoi do bhráid ionas go mbeidh tú in ann tairiscintí ó sholáthraithe difriúla a mheas. Is féidir sonraí teagmhála a úsáid chun iad sin a sheoladh chugat a luaithe is a cheadaíonn tú seo. Má chuireann tú sonraí eile isteach san Aip, luafar cén úsáid a bhainfear astu sin.

Bailímid staitisticí maidir le húsáid na hAipe. Úsáidimid Google Analytics chuige sin. Níl na staitisticí sin nasctha le d’ainm agus do sheoladh nó le conarthaí agus ní thugtar do thríú páirtithe iad. Níl Google údaraithe ach an oiread chun an fhaisnéis sin a úsáid dá chríocha féin.

Soláthar do thríú páirtithe

Ní thugtar do chuid sonraí do thríú páirtithe gan do chead sainráite, ach amháin má chuireann an dlí nó an chúirt oibleagáid orainn é sin a dhéanamh. Ní thabharfar léargas dár gcomhpháirtithe ar na staitisticí ginearálta faoi úsáideoirí ár nAipe ach ar bhonn iomlán anaithnidithe amháin.

Beidh tú in ann faisnéis áirithe a roinnt le tríú páirtithe tú féin. Nílimid ar an eolas faoi cad a dhéanann tríú páirtithe leis an bhfaisnéis roinnte agus ní féidir linn faisnéis den sórt sin a athghairm nó a bhaint.

Íoslódáiltear an Aip trí Aipmhargadh tríú páirtí. Níl aon smacht againn air cén sonraí pearsanta a phróiseálann an soláthraí ná cén chuspóir a bhaineann leis. Molaimid go léifeá ráitis phríobháideachais ábhartha na soláthraithe áirithe.

Bearta slándála

Glacaimid bearta slándála chun teorainn a chur le mí-úsáid sonraí pearsanta agus rochtain neamhúdaraithe orthu. Áirítear leo sin nuashonrú leanúnach ar an Aip chun slándáil a fheabhsú. Molaimid go láidir dá bhrí sin go ndéanfá na nuashonruithe sin a shuiteáil chomh luath agus a bhíonn siad ar fáil. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an pholasí slándála ar ár suíomh gréasáin.

Má tharlaíonn sé mar gheall ar ghadaíocht nó aon imeachtaí eile gan choinne go bhfaigheann páirtithe neamhúdaraithe seilbh ar do shonraí pearsanta, cuirfimid thú ar an eolas faoi sin agus déanfaimid cad is féidir linn chun na hiarmhairtí a shrianadh.

Athruithe ar an ráiteas príobháideachais seo

Coimeádaimid an ceart athruithe a dhéanamh ar an ráiteas príobháideachais seo. Molaimid duit an ráiteas príobháideachais seo a sheiceáil go rialta, ionas go mbeidh tú ar an eolas faoi aon athruithe.

Iniúchadh agus athrú ar do chuid sonraí

Má tá ceisteanna agat faoinár mbeartas príobháideachais nó faoi iniúchadh nó athruithe a dhéanamh ar do shonraí pearsanta (nó iad a scriosadh), féadfaidh tú dul i dteagmháil linn (féach sonraí teagmhála thíos).

Sonraí teagmhála
Seoladh poist: Verlengde Hereweg 174, 9722 AM Groningen
Teileafón: +31 (0)595 425 859
Ríomhphost: info@bencompare.com