Kies je taal

Privacy Bencompare app

Programos „Bencompare“ pareiškimas apie privatumo apsaugą

Naudodamiesi programa „Bencompare“ gaunate prieigą prie skaitmeninio seifo, skirto svarbiems dokumentams, pavyzdžiui, sutartims. Šioje programoje galite įsigyti ir kitų paslaugų. Tokiame kontekste gali būti tvarkomi asmens duomenys. Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinsime, ką su šiais duomenimis darome, taip pat kokios jūsų teisės ir pareigos. Programos tiekėjas – įmonė „Benergy B.V.“, įsikūrusi Groningen (Nyderlandai).

Bendrieji principai

Tvarkydami duomenis laikomės asmenų privatumą ginančiuose įstatymuose išdėstytų reikalavimų. Tai, be kita ko, reiškia, kad:

Asmens duomenų naudojimas

Jums naudojantis programa iš jūsų gausime kai kuriuos asmens duomenis. Saugome ir naudojame tik tuos asmens duomenis, kuriuos jūs suteikiate tiesiogiai, ir tuos, kurie susiję su jūsų naudojimusi programa.

Duomenys apie jūsų į programą įvestas sutartis saugomi skaitmeniniame seife, kad turėtumėte prie jų prieigą. Jie taip pat naudojami norint pateikti jums geriausią pasiūlymą ir padėti palyginti tiekėjų pasiūlymus. Tam, kad šie duomenys, jums davus sutikimą, būtų jums atsiųsti, gali būti naudojama kontaktinė informacija. Į programą įvedant kitokios informacijos nurodoma, kokiems tikslams ji bus naudojama.

Mes renkame programos naudojimo statistiką. Tam naudojamės paslauga „Google Analytics“. Šie statistiniai duomenys nėra siejami su jūsų vardu ir adresu ar sutartimis ir nėra perduodami trečiosioms šalims. „Google“ taip pat neturi teisės naudotis šia informacija savo tikslams.

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Jūsų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims negavus aiškaus jūsų sutikimo, nebent to reikalautų įstatymas arba teismas. Mūsų partneriams bus pateikiama tik visiškai anoniminė, bendro pobūdžio programos naudotojų statistika.

Tokia informacija su trečiosiomis šalimis galite dalytis ir jūs. Negalime numatyti, ką trečiosios šalys su pasidalyta informacija darys, ir tokios galimybės negalime atšaukti ar pašalinti.

Programa atsisiunčiama per trečiosios šalies programų parduotuvę. Tai, kokius asmens duomenis partneris šiuo tikslu tvarko, nuo mūsų nepriklauso. Rekomenduojame perskaityti atitinkamus konkrečių tiekėjų pareiškimus apie privatumo apsaugą.

Saugumo priemonės

Siekdami apsaugoti asmens duomenis nuo piktnaudžiavimo ir neteisėtos prieigos, imamės saugumo priemonių. Viena jų – nuolatinis programos atnaujinimas, tobulinant saugumą. Todėl primygtinai rekomenduojame programos naujinius įdiegti iškart, kai tik jie išleidžiami. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainės saugumo politikos apraše.

Jei jūsų asmens duomenis pavogtų ar kitaip pasisavintų neįgaliotos šalys, apie tai jus informuosime ir darysime viską, kas įmanoma, kad pasekmės būtų kuo švelnesnės.

Šio pareiškimo apie privatumo apsaugą pakeitimai

Pasiliekame teisę daryti šio pareiškimo apie privatumo apsaugą pakeitimus. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti šį pareiškimą apie privatumo apsaugą, kad žinotumėte, kas buvo pakeista.

Jūsų duomenų tikrinimas ir keitimas

Jei kilo klausimų dėl mūsų privatumo nuostatų arba dėl savo asmens duomenų tikrinimo, keitimo (arba pašalinimo), visada galite susisiekti su mumis, pasinaudodami toliau nurodyta kontaktine informacija.

Kontaktinė informacija
Adresas: Verlengde Hereweg 174, 9722 AM Groningen
Tel. +31 (0)595 425 859
El. p. info@bencompare.com