Kies je taal

Privacy Bencompare app

Personvernerklæring for Bencompare-appen

Bencompare-appen gir deg tilgang til en digital safe for viktige dokumenter, som kontrakter. Du kan også kjøpe tilleggstjenester gjennom appen. Personlige data kan bli behandlet i forbindelse med dette. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva vi gjør med disse dataene og hva dine rettigheter og plikter er. Appen leveres av Benergy B.V i Groningen i Nederland.

Generelle prinsipper

Ved behandling av personopplysninger overholder vi de krav som stilles av lover om personvern. Dette betyr, blant annet, at:

Bruk av personopplysninger

Når du bruker appen vår, vil vi samle inn spesifikke personopplysninger fra deg. Vi lagrer og benytter kun personopplysninger du gir oss direkte, og data som er knyttet til din bruk av appen.

Data om kontrakter du legger inn i appen, blir lagret, slik at du har tilgang til dem via en digital safe. De brukes også for å gi deg så gode tilbud som mulig, og for å gi deg muligheten til å sammenligne tilbudene fra forskjellige leverandører. Kontaktopplysninger brukes til å sende tilbudene til deg etter at du har gitt tillatelse. Hvis du angir andre detaljer i appen, vil det bli informert om bruksformålet.

Vi samler inn statistikk om bruken av appen. Google Analytics brukes til dette. Denne statistikken kobles ikke til ditt navn og adresse eller kontrakter, og leveres ikke til tredjeparter. Google er heller ikke autorisert til å bruke denne informasjonen for sine egne formål.

Utlevering til tredjeparter

Dataene blir ikke levert til tredjeparter uten din uttrykkelige tillatelse, med mindre det er pålagt av lover eller rettsinstanser. Våre partnere vil kun få innsikt i generelle statistikker om brukerne av appen vår på en fullstendig anonymisert basis.

Du kan dele spesifikk informasjon med tredjeparter på egenhånd. Vi har ingen oversikt over hva tredjeparter gjør med den delte informasjonen, og kan ikke hente tilbake eller fjerne slik informasjon.

Appen lastes ned via en tredjeparts app-butikk. Vi har ingen kontroll over hvilke personopplysninger leverandøren behandler, eller for hvilket formål. Vi anbefaler at du leser de relevante personvernerklæringene fra de aktuelle leverandørene.

Sikkerhetstiltak

Vi benytter sikkerhetstiltak for å begrense misbruk av, og uautorisert tilgang til, personopplysninger. Disse omfatter kontinuerlig oppdatering av appen for å forbedre sikkerheten. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at du installerer disse oppdateringene så snart de blir tilgjengelige. Hvis du vil ha mer informasjon, henviser vi til sikkerhetsretningslinjene på nettstedet vårt.

Hvis uautoriserte parter kommer i besittelse av dine personopplysninger, på grunn av tyveri eller andre uforutsette hendelser, varsler vi deg om dette, og vil gjøre alt vi kan for å begrense konsekvensene.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i denne personvernerklæringen. Vi anbefaler at du kontrollerer denne personvernerklæringen regelmessig, slik at du holder deg informert om eventuelle endringer.

Inspeksjon og utbedring av dine opplysninger

Hvis du har spørsmål om personvernretningslinjene vår, eller om inspeksjon eller endringer i (eller slette) dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

Kontaktopplysninger
Post: Verlengde Hereweg 174, 9722 AM Groningen
Telefon: +31 (0)595 425 859
E-post: info@bencompare.com