Kies je taal

Privacy Bencompare app

Aplikácia Bencompare Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

S aplikáciou Bencompare budete mať prístup k digitálnemu sejfu, kam môžete ukladať svoje dôležité dokumenty, ako sú napríklad zmluvy. Prostredníctvom tejto aplikácie môžete využívať aj ďalšie služby. V súvislosti s tým môžu byť spracovávané aj osobné údaje. V tomto vyhlásení o ochrane údajov vysvetľujeme, čo robíme s týmito údajmi a aké sú vaše práva a povinnosti. Aplikáciu vám prináša Benergy B.V. in Groningen, Holandsko.

Všeobecné zásady

Pri spracovaní údajov postupujeme v súlade s požiadavkami, ktoré stanovuje zákon o ochrane osobných údajov. To, okrem iného, znamená, že:

Použitie osobných údajov

Keď budete používať našu aplikáciu, získame o vás určité osobné údaje. Uchovávame a používame len tie osobné údaje, ktoré ste nám poskytli priamo vy, a údaje súvisiace s použitím aplikácie.

Údaje o zmluvách, ktoré zadávate do aplikácie sú uložené tak, aby ste k nim mali prístup vo forme digitálneho sejfu. Údaje sa používajú aj na poskytnutie najlepšej možnej ponuky pre vás a umožňuje vám porovnať ponuky od rôznych dodávateľov. Kontaktné údaje sa môžu použiť na poslanie týchto ponúk po udelení vášho povolenia. Ak zadáte do aplikácie iné údaje, uvedie sa, na aké účely sa použijú.

O používaní aplikácie vedieme štatistiku. Používame na to aplikáciu Google Analytics. Tieto štatistiky sa nespájajú s vaším menom, údajmi adresy alebo zmluvami a neposkytujú sa tretím stranám. Google nemá oprávnenie používať tieto informácie na svoje vlastné účely.

Poskytnutie tretím stranám

Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám bez vášho výslovného povolenia, pokým nám to nenariaďuje zákon alebo súd. Našim partnerom umožníme len nahliadnuť do všeobecných štatistík o používateľoch našej aplikácie na úplne anonymizovanom základe.

Určité informácie môžete zdieľať s tretími stranami vy sami. Nevidíme, čo robia tretie strany so zdieľanými informáciami a nemôžeme ich odvolať ani odstrániť.

Aplikácia sa sťahuje prostredníctvom obchodu s aplikáciami, ktorý dodáva tretia strana. Nemáme žiadnu kontrolu, aké osobné údaje poskytovateľ spracováva a na aké účely. Odporúčame vám, aby ste si prečítali príslušné vyhlásenia o ochrane osobných údajov konkrétnych dodávateľov.

Bezpečnostné opatrenia

Prijali sme bezpečnostné opatrenia na obmedzenie zneužitia neautorizovaného prístupu k osobných údajom. To zahŕňa neustálu aktualizáciu aplikácie, aby sa zlepšila bezpečnosť. Preto vám dôrazne odporúčame, aby ste si tieto aktualizácie nainštalovali hneď po ich sprístupnení. Viac informácii nájdete na našej stránke v časti Bezpečnostná politika.

Ak sa v dôsledku krádeže alebo neočakávaných udalostí dostanú osobné údaje do vlastníctva neautorizovaných strán, oznámime vám túto skutočnosť a urobíme všetko, čo bude možné uskutočniť, aby sme obmedzili následky.

Zmeny v tomto vyhlásení ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na vykonávanie zmien v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pravidelne kontrolovali, aby ste boli informovaní o všetkých zmenách.

Kontrola a zmena vašich údajov

Ak máte otázky o politike ochrany osobných údajov, kontrole alebo vykonávaní zmien (alebo mazaní), vždy nás môžete kontaktovať na údajoch uvedených nižšie.

Kontaktné údaje
Poštová adresa: Verlengde Hereweg 174, 9722 AM Groningen
Telefón: +31 (0)595 425 859
E-mail: info@bencompare.com