Kies je taal

Privacy Bencompare app

Sekretesspolicy för Bencompare-appen

Via Bencompare-appen får du tillgång till ett digitalt kassaskåp för viktiga dokument, som till exempel avtal. Du kan även skaffa tilläggstjänster via appen. I det här sammanhanget kan personuppgifter behöva bearbetas. I den här sekretesspolicyn beskriver vi vad vi gör med uppgifterna och vad dina rättigheter och skyldigheter är. Appen tillhandahålls av Benergy B.V. i Groningen, Nederländerna.

Allmänna riktlinjer

Vi efterföljer de krav som tas upp i dataskyddslagarna under bearbetningsprocessen. Detta innebär bland annat att

Användningen av personuppgifter

När du använder vår app kommer vi att samla in specifika personuppgifter från dig. Vi lagrar och använder bara de personuppgifter som tillhandahålls direkt från dig och de uppgifter som relaterar till din användning av appen.

De avtalsuppgifter som du anger i appen lagras så att du kan komma åt dem i form av ett digitalt kassaskåp. Appen har även funktionen att förse dig med de bästa erbjudandena och gör det möjligt för dig att jämföra erbjudanden från olika leverantörer. När du har givit ditt tillstånd kan dina kontaktuppgifter användas för att skicka dessa erbjudanden till dig. Om du anger någon annan information i appen kommer du att meddelas för vilka ändamål denna information ska användas.

Vi samlar in statistik om hur appen används. Vi använder Google Analytics för detta ändamål. Ditt namn, din adress och dina avtal är inte kopplade till den här statistiken, och den kommer inte att delas med tredje parter. Google har heller inte behörigheten att använda den här informationen för sina egna ändamål.

Tillhandahållande till tredje parter

Vi tillhandahåller inte dina uppgifter till tredje parter utan ditt uttryckliga tillstånd, såvida inte lagen eller domstolen kräver det av oss. Våra partners kommer endast att ta del av allmän statistik om appens användare på en helt anonym nivå.

Du kan själv dela med dig av specifik information till tredje parter. Vi har ingen insyn i vad tredje parter gör med den delade informationen och kan inte återkalla eller ta bort den.

Appen hämtas via en tredje parts appbutik. Vi har ingen kontroll över vilka personuppgifter som leverantören bearbetar för vilka ändamål. Vi rekommenderar att du läser igenom all relevant sekretessinformation för de aktuella leverantörerna.

Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta inkluderar kontinuerliga uppdateringar av appen för att förbättra säkerheten. Därför rekommenderar vi starkt att du installerar dessa uppdateringar så fort de blir tillgängliga. Se sekretesspolicyn på vår webbplats för mer information.

Om dina personuppgifter hamnar hos obehöriga parter till följd av stöld eller andra oförutsebara händelser kommer vi att meddela dig om detta och göra allt vi kan för att begränsa konsekvenserna.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du kontrollerar sekretesspolicyn regelbundet, så att du håller dig informerad om eventuella ändringar.

Kontroll och ändring av dina uppgifter

Om du har frågor om vår sekretesspolicy eller om att kontrollera eller ändra (eller ta bort) dina personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Kontaktuppgifter
Postadress: Verlengde Hereweg 174, 9722 AM Groningen, Nederländerna
Telefon: +31 (0) 595 425 859
E-post: info@bencompare.com