Kies je taal

Gebruiksvoorwaarden Bencompare app

Общи условия за ползване на приложението

С приложението Bencompare имате достъп до дигитален сейф за вашите важни документи, като например договори. Чрез това приложение може също да закупите и допълнителни услуги. При използване на приложението важат следните общи условия. Прочетете внимателно настоящите общи условия, за да знаете какви са вашите права и задължения. Приложението ви се предлага от Benergy B.V. в Groningen, Нидерландия.

Профил

При някоя от употребите на приложението изисква профил, с който да управлявате данни и документи. Молим ви да поддържате тази информация актуална и пълна, за да можем да ви предложим най-доброто обслужване. Не можем да проверим какво попълвате и приемате, затова не сме в състояние да поемем отговорност в случай на грешки или пропуски.

Сигурност

Benergy прави всичко възможно да поддържа максимална сигурност на данните ви и да предоставя достъп до тези данни единствено на вас. В случай на изтичане на данни веднага ще ви уведомим.

Съхранение на данни

Чрез приложението обикновено имате достъп до данните си по всяко време, въпреки че понякога услугата може да е офлайн. Настоятелно ви съветваме да не съхранявате данни единствено в приложението. Въпреки че архивираме, не можем да гарантираме, че данните могат да бъдат възвърнати.

Достъп

Benergy няма да разглежда никакви данни, които запазвате чрез приложението, освен ако не съществува законово изискване за това. Ако в резултат на оплаквания Benergy има основателно подозрение, че съхранявате документи и данни, които са в противоречие с приложимото право, ние имаме право да блокираме или да изтрием тези данни. Ще ви информираме за това.

Лични данни

С приложението ще бъде записвана и използвана лична информация за вас. Прочетете отделната ни декларация за защита на личните данни, относно това, което Benergy прави с тази информация, и какви са законните ви права.

Достъп

Приложението използва сървъри, собственост на Benergy. Benergy прави всичко възможно, за да бъдат сървърите достъпни по всяко време през интернет.

Актуализации

От време на време Benergy може да издава актуализации на приложението. Ще ви информираме за това чрез устройството ви. Важно е да инсталирате актуализациите, за да гарантирате сигурността на приложението.

Нови възможности

Актуализациите могат да осигурят нова функционалност на приложението или подобрения в рамките на съществуващата функционалност. Понякога могат да бъдат приложени нови общи условия. Може да използвате новата функционалност само ако приемете тези общи условия.

Ограничаване на отговорността

Като се има предвид естеството на приложението, Benergy не може да поеме отговорност за щети. Ако това ограничение не е правно валидно във вашата юрисдикция, ние сме единствено отговорни за минимално разрешеното съгласно местното законодателство.

Общите условия могат да се променят

Benergy може да изменя тези общи условия веднъж на една календарна година. Ще ви информираме за това своевременно. Ако не искате да приемете новите общи условия, трябва да изтриете приложението, преди те да влязат в сила. Използването му след датата на влизане в сила ще се счита за приемане.

Продължителност

Приложението е достъпно за неопределен период от време. Може да изтриете приложението по всяко време. Това ще доведе до прекратяване на вашите и нашите права и задължения един към друг. Можем да преустановим приложението, при положение, че сме оповестили този факт най-малко един месец предварително.

Приложимо законодателство

Това приложение се доставя от Нидерландия. Прилага се нидерландското законодателство в случай че местното законодателство в страната ви не предвижда друго, и при възникнали спорове компетентен орган е съдът в рамките на нашата територия. Ние, разбира се, ще се опитаме да разрешим жалбите ви възможно най-бързо.