Kies je taal

Gebruiksvoorwaarden Bencompare app

Smluvní podmínky použití

Aplikace Bencompare vám nabízí přístup k digitální bezpečnostní schránce pro uložení důležitých dokumentů, například smluv. S aplikací můžete získat i další služby. Při používání aplikace platí následující smluvní podmínky: Přečtěte si smluvní podmínky pozorně, abyste věděli, jaká máte práva a povinnosti. Aplikaci vám nabízí společnost Benergy B.V. se sídlem ve Groningen v Nizozemsku.

Účet

Některá užití aplikace vyžadují účet, s nímž můžete spravovat data a dokumenty. Tyto informace je nezbytné udržovat aktuální a kompletní, abychom vám tak mohli poskytovat ty nejlepší služby. Nejsme schopni kontrolovat, co vyplňujete a s čím souhlasíte, proto nemůžeme v případě chyb nebo opomenutí převzít odpovědnost.

Zabezpečení

Společnost Benergy vyvíjí maximální úsilí, aby vaše data zabezpečila a abyste byli jediní, kdo k nim má přístup. V případě úniku dat vás budeme samozřejmě bez prodlení informovat.

Datové úložiště

Aplikace vám umožňuje přistupovat k datům v podstatě kdykoli, ačkoli služba může být dočasně v režimu offline. Důrazně vám doporučujeme neukládat data výhradně v aplikaci. Ačkoli provádíme zálohování, nemůžeme zaručit, že se nám podaří data vyhledat.

Přístup

Pomocí aplikace budou ukládány a využívány vaše osobní údaje. Přečtěte si naše samostatné prohlášení o ochraně osobních údajů, které stanovuje, jak společnost Benergy s těmito údaji nakládá a jaká máte zákonná práva.

Osobní údaje

Via de app wordt persoonlijke informatie van u opgeslagen en gebruikt. Lees onze aparte privacyverklaring over wat Benergy hiermee doet en wat uw wettelijke rechten zijn.

Dostupnost

Aplikace využívá servery ve vlastnictví společnosti Benergy. Společnost Benergy vyvine maximální úsilí, aby vám byly servery prostřednictvím internetu neustále k dispozici.

Aktualizace

Společnost Benergy může příležitostně vydávat k aplikaci aktualizace. O této skutečnosti budete informováni prostřednictvím svého zařízení. Aktualizace je nutné si nainstalovat, abyste zajistili bezpečnost aplikace.

Nové možnosti

Aktualizace mohou doplnit aplikaci o novou funkci, případně mohou stávající funkci vylepšit. V některých případech vstupují v platnost nové smluvní podmínky. Novou funkci budete moci používat, pouze pokud tyto smluvní podmínky přijmete.

Omezení odpovědnosti

Společnost Benergy nemůže vzhledem k povaze aplikace přijmout odpovědnost za žádné škody. Není-li ve vaší jurisdikci toto omezení právně platné, odpovídáme pouze za nejmenší možnou škodu, kterou místní zákony připouští.

Smluvní podmínky se mohou změnit

Společnost Benergy může tyto smluvní podmínky změnit jednou za kalendářní rok. O této skutečnosti vás budeme neprodleně informovat. Pokud nové smluvní podmínky přijmout nechcete, musíte aplikaci odstranit, než podmínky nabudou účinnosti. Použití po datu, kdy podmínky nabudou účinnosti, bude považováno za jejich přijetí.

Doba platnosti

Aplikace je vám zpřístupněna na dobu neurčitou. Aplikaci můžete kdykoli odstranit. Tímto krokem ukončíte svá i naše práva a povinnosti, které vůči sobě máme. Aplikaci můžeme ukončit, pokud vám tuto skutečnost oznámíme minimálně jeden měsíc předem.

Rozhodné právo

Tato aplikace je poskytována z Nizozemska. Nestanovují-li vaše místní právní předpisy jinak, uplatňuje se nizozemské právo a v případě sporů je kompetentní soud v místě našeho sídla. Vaši stížnost se samozřejmě pokusíme vyřešit co nejrychleji.