Kies je taal

Gebruiksvoorwaarden Bencompare app

Bencompare’i rakenduse kasutustingimused

Bencompare’i rakendus annab teile juurdepääsu digitaalsele seifile, kus saate hoida oma tähtsaid dokumente, näiteks lepinguid. Selle rakenduse kaudu saate tellida ka lisateenuseid. Rakenduse kasutamisele kohalduvad järgmised tingimused. Lugege need tingimused tähelepanelikult läbi, et teaksite oma õigusi ja kohustusi. Seda rakendust pakub teile ettevõte Benergy B.V. Groningen, Madalmaades.

Konto

Mõnede rakenduse funktsioonide kasutamiseks vajate kontot, mille kaudu saate hallata andmeid ja dokumente. Palume teil hoida see teave värske ja täielik, et saaksime pakkuda teile parimat teenust. Kuna meil puudub võimalus kontrollida teie sisestusi ja kinnitusi, ei saa me võtta vastutust vigade või tegematajätmise eest.

Turvalisus

Benergy teeb kõik endast oleneva, et hoida teie andmed võimalikult turvalised ja tagada juurdepääs nendele andmetele ainult teile. Andmelekke korral teavitame teid sellest loomulikult kohe.

Andmete säilitamine

Rakenduse abil on teil juurdepääs andmetele põhimõtteliselt igal ajal, kuigi teenus ei pruugi olla alati võrgus. Soovitame tungivalt mitte säilitada andmeid ainult rakenduses. Kuigi me teeme varukoopiaid, ei saa me tagada, et andmeid saab taastada.

Juurdepääs

Benergy ei kontrolli andmeid, mida te rakenduse abil salvestate, v.a kui selline vajadus peaks seadusest tulenema. Kui kaebustest tulenevalt on Benergy’il õigustatud kahtlus, et salvestate kehtiva seadusega vastuolus olevaid dokumente ja andmeid, on meil õigus sellised andmed blokeerida või kustutada. Me teavitame teid sellest.

Isikuandmed

Rakenduse vahendusel salvestatakse teie isikuandmed ja kasutatakse neid. Lugege meie eraldi isikukandmete kaitsmise avaldusest, mida Benergy sellise teabega teeb ja mis on teie seadusest tulenevad õigused.

Kättesaadavus

Rakenduses kasutatakse Benergy’le kuuluvaid servereid. Benergy annab endast parima, et need oleksid internetis kogu aeg kättesaadavad.

Värskendused

Aeg-ajalt võib Benergy rakendust värskendada. Teid teavitatakse sellest teie seadme kaudu. Rakenduse turvalisuse tagamiseks on oluline need värskendused installida.

Uued võimalused

Värskendused võivad lisada rakendusele uusi omadusi või täiustada olemasolevaid. Mõnikord võivad hakata kehtima uued tingimused. Te saate kasutada uusi omadusi ainult siis, kui nõustute nende tingimustega.

Vastutusest lahtiütlemine

Arvestades rakenduse olemust, ei vastuta Benergy võimalike kahjustuste eest. Kui see piirang ei kehti juriidiliselt teie kohtualluvuses, piirdub meie vastutus minimaalsega, mis on kohaliku seaduse järgi lubatud.

Tingimused võivad muutuda

Benergy’l on õigus muuta neid tingimusi üks kord kalendriaasta jooksul. Teid teavitatakse sellest viivitamatult. Kui te ei soovi uute tingimustega nõustuda, peate rakenduse enne nende jõustumist deinstallima. Rakenduse kasutamist pärast nende jõustumiskuupäeva loetakse nõusolekuks.

Kestus

Rakendus on teile kättesaadav määramatuks ajaks. Te võite rakenduse igal ajal deinstallida. Sellega lõppevad teie ja meie vastastikused õigused ja kohustused. Me võime lõpetada rakenduse pakkumise igal ajal, teatades sellest vähemalt üks kuu ette.

Kohalduv seadus

Rakenduse pakkuja asub Madalmaades. Kui kohalikes õigusaktides ei ole teisiti sätestatud, kohalduvad Hollandi seadused ja lahkhelide lahendamine on meie kohaliku kohtu pädevuses. Loomulikult püüame lahendada teie kaebuse esimesel võimalusel.