Kies je taal

Gebruiksvoorwaarden Bencompare app

Téarmaí agus Coinníollacha maidir le hÚsáid na hAipe Bencompare

Leis an aip Bencompare, gheobhaidh tú rochtain ar thaisceadán digiteach dod’ dhoiciméid thábhachtacha, ar nós conarthaí. Féadfaidh tú leas a bhaint as seirbhísí breise freisin leis an aip. Baineann na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas le húsáid na haipe. Léigh na téarmaí agus coinníollacha seo go cúramach ionas go mbeidh a fhios agat do chuid cearta agus oibleagáidí. Tá an aip seo á tairiscint duit ag Benergy B.V. in Groningen, an Ísiltír.

Cuntas

Teastaíonn cuntas uait chun roinnt úsáide a bhaint as an aip lena mbainistíonn tú sonraí agus doiciméid. Iarraimid ort an fhaisnéis sin a choinneáil cothrom le dáta agus iomlán ionas gur féidir linn an tseirbhís is fearr a thairiscint duit. Ní féidir linn a sheiceáil cad a líonann tú isteach agus cé leis a ghlacann tú, dá bhrí sin ní féidir linn a bheith faoi dhliteanas mar gheall ar earráidí nó easnaimh.

Slándáil

Déanann Benergy gach iarracht do chuid sonraí a choimeád chomh sábháilte agus is féidir agus gan rochtain a thabhairt d’aon duine ach duit féin ar na sonraí sin. I gcás sceitheadh sonraí, cuirfimid ar an eolas thú faoi sin láithreach.

Stóráil sonraí

Tríd an aip, beidh rochtain agat ar do chuid sonraí ag gach tráth i bprionsabal, cé go bhféadfadh an tseirbhís a bheith as líne ó am go ham. Molaimid go láidir duit gan sonraí a shábháil san aip amháin. Cé go ndéanaimid cóipeanna cúltaca, ní féidir linn a ráthú gur féidir sonraí a fháil ar ais.

Rochtain

Ní dhéanfaidh Benergy scrúdú ar aon sonraí a shábhálann tú tríd an aip, ach amháin nuair a bheas ceangal dlíthiúil orthu é sin a dhéanamh. Má tharlaíonn sé, mar thoradh ar ghearáin, go bhfuil amhras réasúnach ar Benergy go bhfuil tú ag sábháil doiciméad agus sonraí atá i gcoimhlint leis an dlí is infheidhme, beimid i dteideal na sonraí sin a bhlocáil nó a scriosadh. Cuirfimid thú ar an eolas faoi sin.

Sonraí pearsanta

Tríd an aip, sábhálfar faisnéis phearsanta maidir leat agus úsáidfear an fhaisnéis sin. Léigh ár ráiteas príobháideachais ar leithligh maidir le cad a dhéanann Benergy leis an bhfaisnéis sin, maraon leis an t-eolas faoi do chearta dlíthiúla.

Infhaighteacht

Úsáideann an aip freastalaithe de chuid Benergy. Déanann Benergy a díchill a chinntiú go mbeidh siad seo ar fáil ag gach tráth ar an Idirlíon.

Nuashonruithe

Ó am go ham, is féidir le Benergy nuashonruithe a eisiúint don aip. Cuirfear thú ar an eolas maidir leis sin trí d’fhearas. Ba chóir go mbeadh nuashonruithe insealbhaithe lena chinntiú go mbeidh an aip sábháilte.

Féidearthachtaí nua

Tá nuashonruithe in ann feidhmiúlacht nua nó feabhsuithe laistigh den fheidhmiúlacht reatha a chur ar fáil don aip. D’fhéadfadh feidhm a bheith le téarmaí agus coinníollacha nua ar uairibh. Caithfear glacadh leis na téarmaí agus coinníollacha sin chun úsáid a bhaint as an fheidhmiúlacht nua.

Dliteanais teoranta

Mar gheall ar an gcineál aipe atá i gceist, ní ghlacfaidh Benergy le dliteanas maidir le haon damáistí. Mura bhfuil an teorainn sin bailí de réir dlí i do dhlínse, ní ghlacfar le dliteanas ach amháin don íosmhéid a cheadaítear faoin dlí áitiúil.

Athruithe ar na téarmaí agus coinníollacha

Is féidir le Benergy na téarmaí agus coinníollacha seo a leasú uair amháin in aghaidh na bliana féilire. Cuirfear ar an eolas thú maidir leis sin láithreach. Mura mian leat glacadh leis na téarmaí agus coinníollacha nua, ní mór duit an aip a scriosadh sula mbeidh feidhm leo. Má úsáideann tú an aip tar éis an dáta teacht i bhfeidhm sin glacfar leis go bhfuil tú sásta í a úsáid.

Tréimhse

Cuirfear an aip ar fáil duit ar feadh tréimhse éiginnte. Féadfaidh tú an aip a scriosadh ag aon tráth. Cuirfidh sé sin deireadh le do chuid agus ár gcuid cearta agus dualgais i leith a chéile. Is féidir linn deireadh a chur leis an aip ar chuntar go bhfógraímid é sin mí amháin ar a laghad roimh ré.

Dlí is infheidhme

Seachadtar an aip seo ón Ísiltír. Mura bhforáiltear a mhalairt i do reachtaíocht áitiúil, beidh feidhm dá bhrí sin le dlí na hÍsiltíre agus beidh an chúirt dár suíomh inniúil i gcás díospóidí. Ar ndóigh, déanfaimid iarracht do ghearán a réiteach chomh luath agus is féidir.