Kies je taal

Gebruiksvoorwaarden Bencompare app

Lietotnes Bencompare izmantošanas noteikumi un nosacījumi

Lietojot lietotni Bencompare, varat piekļūt digitālam seifam, kur tiek uzglabāti svarīgi jūsu dokumenti, piemēram, līgumi. Izmantojot šo lietotni, ir iespējams saņemt arī papildu pakalpojumus. Uz šīs lietotnes izmantošanu attiecas turpmāk minētie noteikumi un nosacījumi. Rūpīgi izlasiet šos noteikumus un norādījumus, lai noskaidrotu, kādas ir jūsu tiesības un pienākumi. Lietotni nodrošina uzņēmums Benergy B.V. Groningen, Nīderlandē.

Konts

Noteiktas lietotnes daļas lietošanai, piemēram, datu un dokumentu pārvaldībai, var būt nepieciešams konts. Lūdzu, vienmēr atjauniniet šo informāciju, lai mēs varētu nodrošināt labāko apkalpošanu. Mēs nevaram pārbaudīt, ko ievadāt un apstiprināt, tādēļ neuzņemamies atbildību par kļūdām vai nepilnīgu informāciju.

Drošība

Uzņēmums Benergy dara visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu datus, ļaujot tiem piekļūt tikai jums. Ja rodas datu noplūde, mēs, protams, nekavējoties informēsim jūs.

Datu krātuve

Izmantojot lietotni, varat piekļūt saviem datiem jebkurā laikā, kaut arī pakalpojums ik pa laikam var būt bezsaistes režīmā. Mēs noteikti iesakām nesaglabāt datus tikai un vienīgi lietotnē. Kaut arī mēs veicam dublēšanu, mēs tomēr nevaram garantēt, ka dati vienmēr būs saņemami.

Piekļuve

Benergy neizvērtēs datus, ko glabājat, izmantojot lietotni, ja vien tam par iemeslu nebūs juridiska prasība. Ja, saņemot sūdzības, uzņēmumam Benergy radīsies pamatotas aizdomas, ka jūsu saglabātie dokumenti un dati ir pretrunā ar spēkā esošiem likumiem, šādi dati tiks bloķēti vai dzēsti. Mēs informēsim jūs par to.

Personas dati

Izmantojot lietotni, tiks saglabāta un lietota jūsu personas informācija. Izlasiet mūsu paziņojumu par konfidencialitāti, kas ietver informāciju par to, ko uzņēmums Benergy dara ar šo informāciju un kādas ir jūsu likumīgās tiesības.

Pieejamība

Lietotne izmanto Benergy piederošus serverus. Benergy dara visu iespējamo, lai šie serveri vienmēr būtu pieejami internetā.

Atjauninājumi

Ik pa laikam Benergy var izlaist lietotnes atjauninājumus. Informāciju par atjauninājumiem saņemsit savā ierīcē. Atjauninājumu instalēšana ir svarīga lietotnes drošībai.

Jaunas iespējas

Atjauninājumi var papildināt lietotni ar jaunām funkcijām vai uzlabot esošās. Laiku pa laikam var tikt lietoti jauni noteikumi un nosacījumi. Jaunās funkcijas ir iespējams izmantot tikai, pieņemot šos noteikumus un nosacījumus.

Atbilstības ierobežojums

Ņemot vērā lietotnes veidu, uzņēmums Benergy neuzņemsies nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem. Ja šis ierobežojums nav juridiski saistošs jūsu valstī, mēs uzņemamies tikai minimālu atbildību, pamatojoties uz likumu.

Noteikumi un nosacījumi var tikti mainīti

Benergy var mainīt šos noteikumus un nosacījumus reizi kalendārajā gadā. Jums par to savlaicīgi tiks sniegta informācija. Ja nevēlaties pieņemt jaunos noteikumus un nosacījumus, jums jāizdzēš lietotne pirms šo noteikumu un nosacījumu stāšanās spēkā. Pēc šo noteikumu un nosacījumu stāšanās spēkā tiks uzskatīts, ka tie ir pieņemti.

Izmantošanas ilgums

Lietotnes izmantošanas laiks ir neierobežots. Varat izdzēst lietotni jebkurā laikā. Tādējādi tiks izbeigtas savstarpējās tiesības un saistības. Mēs varam pārtraukt šīs lietotnes pieejamību, informējot par to vismaz vienu mēnesi iepriekš.

Piemērojamais likums

Šo lietotni nodrošina Nīderlande. Ja jūsu valsts likumdošana nenorāda citādi, strīdu gadījumā tiks piemēroti Nīderlandes likumi un pretenzijas tiks izskatītas mūsu valsts tiesā. Protams, mēs mēģināsim izskatīt jūsu sūdzību iespējami ātrāk.