Kies je taal

Gebruiksvoorwaarden Bencompare app

Naudojimosi programa „Bencompare“ sąlygos

Naudodamiesi programa „Bencompare“ gaunate prieigą prie skaitmeninio seifo, skirto svarbiems dokumentams, pavyzdžiui, sutartims. Šioje programoje galite įsigyti ir kitų paslaugų. Naudojantis programa taikomos toliau nurodytos sąlygos. Atidžiai jas perskaitę sužinosite savo teises ir pareigas. Programos tiekėjas – įmonė „Benergy B.V.“, įsikūrusi Groningen (Nyderlandai).

Paskyra

Naudojantis tam tikromis programos funkcijomis reikalinga paskyra. Ją turint galima tvarkyti duomenis ir dokumentus. Raginame pasirūpinti, kad paskyros informacija būtų išsami ir nepasenusi, nes tik taip galėsime teikti geriausias paslaugas. Neturime priemonių patikrinti, ar jūsų įvesti duomenys ir parinktys yra tinkami, todėl neprisiimame atsakomybės, jei būtų padaryta klaidų ar kas nors praleista.

Saugumas

„Benergy“ visomis išgalėmis stengiasi, kad jūsų duomenys būtų kuo saugesni ir kad prieigą prie jų turėtumėte tik jūs. Jei duomenys nutekėtų, būtinai iškart jus informuotume.

Duomenų saugojimas

Programoje savo duomenis galite pasiekti bet kuriuo metu, tačiau retkarčiais paslauga gali būti nepasiekiama. Primygtinai raginame duomenis saugoti ne vien šioje programoje. Nors darome atsargines kopijas, negalime garantuoti, kad duomenis pavyks atkurti.

Prieiga

„Benergy“ netikrins duomenų, kuriuos išsaugote programoje, nebent būtų gautas teisėtas prašymas tai daryti. Jei gavusi skundą „Benergy“ pagrįstai įtars, kad jūsų išsaugoti dokumentai ir duomenys prieštarauja galiojantiems įstatymams, turėsime teisę užblokuoti arba pašalinti tokius duomenis. Apie tai jus informuosime.

Asmens duomenys

Programoje bus išsaugomi ir naudojami jūsų asmens duomenys. Apie tai, ką „Benergy“ su šia informacija daro ir kokios teisės numatytos įstatymuose, skaitykite atskirame mūsų pareiškime apie privatumo apsaugą.

Pasiekiamumas

Programa naudoja „Benergy“ priklausančius serverius. „Benergy“ stengiasi, kad jie nuolatos būtų pasiekiami internetu.

Naujiniai

Kartais „Benergy“ gali išleisti programos naujinį. Apie tai būsite informuojami savo įrenginyje. Naujinius įdiegti labai svarbu, nes taip užtikrinamas programos saugumas.

Naujos galimybės

Atnaujinus programą gali atsirasti naujų funkcijų arba gali būti patobulintos esamos. Kartais gali būti taikytinos naujos naudojimosi sąlygos. Naujomis funkcijomis naudotis galėsite tik patvirtinę, kad sutinkate su naujomis sąlygomis.

Atsakomybės apribojimas

Dėl programos pobūdžio „Benergy“ neprisiima atsakomybės už jokią žalą. Jei šis apribojimas jūsų jurisdikcijoje teisiškai negalioja, prisiimame tik minimalią vietiniuose įstatymuose numatytą atsakomybę.

Sąlygos gali keistis

Kartą per kalendorinius metus „Benergy“ šias sąlygas gali atnaujinti. Apie tai iškart informuosime. Jei naujos sąlygos jums nebus priimtinos, programą turėsite pašalinti iki joms įsigaliojant. Jei programa naudositės įsigaliojus naujoms sąlygoms, tai bus laikoma patvirtinimu, kad sąlygos jums priimtinos.

Trukmė

Programa galite naudotis neterminuotai. Bet kada galite ją pašalinti. Programą pašalinus nutrūktų jūsų ir mūsų teisės bei pareigos vieni kitiems. Turime teisę nutraukti programos veikimą, apie tai pranešę bent prieš vieną mėnesį.

Taikytina teisė

Ši programa tiekiama iš Nyderlandų. Jei jūsų vietiniuose įstatymuose nenumatyta kitaip, taikoma Nyderlandų teisė, o kilę ginčai turi būti sprendžiami mūsų vietovės teisme. Suprantama, visus skundus stengsimės kuo greičiau išspręsti.