Kies je taal

Gebruiksvoorwaarden Bencompare app

Vilkår for bruk av Bencompare-appen

Bencompare-appen gir deg tilgang til en digital safe for viktige dokumenter, som kontrakter. Du kan også kjøpe tilleggstjenester gjennom denne appen. Følgende vilkår gjelder for bruk av appen. Les disse vilkårene nøye, slik at du er kjent med dine rettigheter og plikter. Appen tilbys av Benergy B.V i Groningen i Nederland.

Konto

Noen former for bruk av appen krever at du har en konto der du administrerer data og dokumenter. Vi ber deg sørge for at disse opplysningene er oppdaterte og fullstendige, slik at vi kan yte deg best mulig service. Vi kan ikke kontrollere hva du fyller ut og godtar, og kan derfor kan ikke påta oss ansvar i tilfelle av feil eller mangler.

Sikkerhet

Benergy gjør sitt ytterste for å holde dine data så sikre som mulig og gi kun deg tilgang til dem. Hvis det skulle forekomme datalekkasjer, vil vi selvsagt informere deg om dette umiddelbart.

Datalagring

Ved hjelp av appen har du i prinsippet tilgang til dine data til enhver tid, selv om tjenesten kan være frakoblet fra tid til annen. Vi anbefaler på det sterkeste du ikke lagrer data kun i appen. Selv om vi lager sikkerhetskopier, kan vi ikke garantere at dataene kan hentes frem.

Tilgang

Benergy vil ikke undersøke data som du lagrer ved hjelp av appen, med mindre vi er juridisk forpliktet til å gjøre dette. Hvis Benergy som følge av klager har rimelig mistanke om at du lagrer dokumenter og data som er i konflikt med gjeldende lovgivning, har vi rett til å blokkere eller slette disse dataene. Vi vil informere deg om dette.

Personopplysninger

Ved bruk av appen vil personlige opplysninger bli lagret og brukt. Les personvernerklæringen vår for informasjon om hva Benergy gjør med disse opplysningene og hva dine juridiske rettigheter er.

Tilgjengelighet

Appen bruker servere som eies av Benergy. Benergy gjør sitt beste for å sørge for at disse alltid er tilgjengelige over internett.

Oppdateringer

Benergy kan utstede oppdateringer av appen fra tid til annen. Du vil bli varslet om dette på enheten din. Det er viktig at du installerer oppdateringer for at appen skal forbli sikker.

Nye muligheter

Oppdateringer kan gi appen ny funksjonalitet eller forbedre eksisterende funksjonalitet. Noen ganger kan det også komme nye vilkår. Du kan kun bruke den nye funksjonaliteten hvis du godtar disse vilkårene.

Vilkårene kan bli endret

Benergy kan endre disse vilkårene en gang per kalenderår. Du vil bli informert om dette umiddelbart. Hvis du ikke ønsker å godta de nye vilkårene, må du slette appen før de trer i kraft. Bruk av appen etter dato for ikrafttredelse vil bli ansett som godtakelse av vilkårene.

Varighet

Appen gjøres tilgjengelig for deg for en ubestemt tidsperiode. Du kan slette appen når som helst. Dette vil avbryte både dine og våre rettigheter og plikter overfor hverandre. Vi kan avvikle appen så lenge vi informerer om dette minst en måned på forskudd.

Gjeldende lovgivning

Denne appen leveres fra Nederland. Med mindre den lokale lovgivningen tilsier noe annet, er det derfor nederlandsk lovgivning som gjelder, og eventuelle tvister vil bli avgjort i vårt rettssystem. Vi vil selvsagt forsøke å løse problemet ditt så raskt som mulig.