Kies je taal

Gebruiksvoorwaarden Bencompare app

Podmienky používania aplikácie Bencompare

S aplikáciou Bencompare budete mať prístup k digitálnemu sejfu, kam môžete ukladať svoje dôležité dokumenty, ako sú napríklad zmluvy. Prostredníctvom tejto aplikácie môžete využívať aj ďalšie služby. Nasledujúce podmienky používania sa vzťahujú na používanie aplikácie. Dôkladne si prečítajte tieto podmienky, aby ste poznali svoje práva a povinnosti. Aplikáciu vám prináša, Benergy B.V. in Groningen, Holandsko.

Účet

Pri niektorých použitiach aplikácie sa vyžaduje účet, pomocou ktorého spravujete svoje údaje a dokumenty. Je potrebné, aby boli tieto informácie vždy aktuálne, aby sme vám vedeli ponúknuť najlepšie služby. Nevieme skontrolovať čo vyplníte a potvrdíte, preto nemôžeme prijať zodpovednosť v prípade chýb alebo neúplných údajov.

Bezpečnosť

Spoločnosť Benergy vyvíja maximálne úsilie, aby boli vaše údaje uložené bezpečne, a aby ste len vy mali prístup k svojim údajom. V prípade úniku údajov vás budeme, samozrejme, okamžite

Uchovávanie údajov

Pomocou aplikácie budete mať prístup k svojim údajom v podstate kedykoľvek, no môže sa stať že niekedy bude služba offline. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si svoje údaje neuchovávali len v aplikácii. Hoci robíme zálohy, nemôžeme zaručiť, že sa údaje budú dať obnoviť.

Prístup

Benergy nebude skúmať žiadne údaje, ktoré si uložíte prostredníctvom aplikácie, pokým to nebudú vyžadovať právne predpisy. Ak bude mať Benergy v dôsledku sťažností odôvodnené podozrenie, že uchovávate dokumenty a údaje, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi, budeme oprávnení zablokovať alebo vymazať vaše údaje. Budeme vás o tom informovať.

Osobné údaje

Prostredníctvom tejto aplikácie sa budú uchovávať a používať o vás osobné informácie. Prečítajte si osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov o tom, ako Benergy zaobchádza s týmito informáciami, a aké sú vaše zákonné práva.

Dostupnosť

Aplikácia využíva servery, ktoré vlastní spoločnosť Benergy. Benergy sa usiluje o to, aby boli cez internet dostupné nepretržite.

Aktualizácie

Z času na čas môže vydať Benergy aktualizácie k aplikáciám. Budeme vás o tom informovať pomocou vášho zariadenia. Je dôležité, aby ste si aktualizácie nainštalovali a zaistili tak bezpečnosť aplikácie.

Nové možnosti

Aktualizácie môžu aplikácii poskytnúť nové funkcie alebo vylepšenia existujúcich funkcií. Niekedy môže dôjsť k zmene podmienok. Nové funkcie môžete využívať len vtedy, keď bude súhlasiť s týmito novými podmienkami.

Obmedzenie zodpovednosti

Vzhľadom na charakter aplikácie, Benergy nemôže prebrať zodpovednosť za akékoľvek poškodenia. Ak toto obmedzenie nie je právoplatné vo vašej jurisdikcii, sme zodpovední len za minimum prípustné miestnymi zákonmi.

Podmienky sa môžu zmeniť

Benergy môže tieto podmienky zmeniť raz za kalendárny rok. Budeme vás o tom bezodkladne informovať. Ak nebudete súhlasiť s novými podmienkami, musíte si vymazať aplikáciu predtým, ako vstúpia do platnosti. Používanie po dátume nadobudnutia platnosti sa bude považovať za vyjadrenie súhlasu.

Trvanie

Aplikácia je dostupná na neurčité obdobie. Aplikáciu môžete kedykoľvek vymazať. Tým sa ukončia vaše a naše práva a povinnosti vzťahujúce sa na obe strany. Aplikáciu môžeme ukončiť, ak tento fakt oznámime minimálne jeden mesiac vopred.

Platné zákony

Táto aplikácia sa dodáva z Holandska. Ak vaše miestne zákony neustanovujú inak, budú sa uplatňovať holandské zákony a v prípade sporov bude kompetentný náš miestny súd. Vašu sťažnosť sa budeme, samozrejme, vyriešiť čo najrýchlejšie.