Kies je taal

Gebruiksvoorwaarden Bencompare app

Villkor och bestämmelser för användning av Bencompare-appen

Med Bencompare-appen har du tillgång till ett digitalt kassaskåp för viktiga dokument som till exempel avtal. Du kan även skaffa tilläggstjänster via appen. Följande villkor och bestämmelser gäller vid användning av appen. Läs dessa villkor och bestämmelser noggrant så att du vet vilka dina rättigheter och skyldigheter är. Appen tillhandahålls av Benergy B.V. i Groningen, Nederländerna.

Konto

Vissa funktioner i appen kräver ett konto som du använder för att hantera data och dokument. Vi ber dig att hålla uppgifterna uppdaterade och fullständiga så att vi kan erbjuda dig den bästa servicen. Eftersom vi inte kan kontrollera vad du fyller i och godkänner kan vi inte ansvara för fel eller utelämnanden.

Säkerhet

Benergy gör sitt yttersta för att hålla dina data så säkra som möjligt och inte ge någon annan än dig tillgång till dem. I händelse av dataläckor informerar vi självklart dig om detta omedelbart.

Datalagring

Med hjälp av appen har du i princip alltid tillgång till dina data, även om tjänsten kan vara offline från tid till annan. Vi rekommenderar att du inte sparar data enbart i appen. Även om vi gör säkerhetskopior kan vi inte garantera att data kan hämtas.

Åtkomst

Benergy kommer inte att undersöka några data som du sparar med hjälp av appen, såvida det inte krävs enligt lag. Om, till följd av klagomål, Benergy har en rimlig misstanke om att du sparar dokument och data som strider mot gällande lag, har vi rätt att blockera eller ta bort dessa data. Vi kommer att informera dig om detta.

Personuppgifter

Personuppgifter om dig kommer att sparas och användas av appen. I vår integritetspolicy kan du läsa om vad Benergy gör med informationen samt vilka dina juridiska rättigheter är.

Tillgänglighet

Appen använder servrar som ägs av Benergy. Benergy gör sitt bästa för att se till att dessa är tillgängliga dygnet runt via internet.

Uppdateringar

Benergy kan emellanåt utfärda uppdateringar till appen. Du kommer att få information om dessa via enheten. Det är viktigt att du installerar uppdateringarna för att hålla appen säker.

Nya möjligheter

Uppdateringarna kan ge appen nya funktioner eller förbättringar av befintliga funktioner. Ibland kan även nya villkor och bestämmelser tillkomma. Du kan endast använda de nya funktionerna om du godkänner dessa.

Ansvarsbegränsning

Med tanke på appens utformning kan Benergy inte ansvara för eventuella skador. Om denna begränsning inte är juridiskt giltig i ditt område är vi endast ansvariga för det minsta som krävs enligt lokal lag.

Villkor och bestämmelser kan ändras

Benergy kan ändra dessa villkor och bestämmelser en gång per kalenderår. Du kommer att informeras omgående om detta. Om du inte godkänner de nya villkoren och bestämmelserna måste du radera appen innan ändringarna börjar gälla. Användning efter ikraftträdandedatumet ses som ett godkännande.

Varaktighet

Du har tillgång till appen tills vidare. Du kan radera appen när som helst. Om du gör det upphör dina och våra rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Vi kan välja att ta bort appen så länge vi meddelar detta minst en månad i förväg.

Tillämplig lag

Appen levereras från Nederländerna. Såvida inte din lokala lagstiftning föreskriver något annat gäller fortsatt nederländsk lag och vår lokala domstol är behörig att hantera eventuella tvister. Om du är missnöjd med något försöker vi självklart reda ut det så fort som möjligt.