Kies je taal

Privacy Bencompare app

Privacyverklaring Bencompare App

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten en diensten van Bencom Group B.V., waarvan Benergy B.V. onderdeel is. De diensten van Bencompare worden geleverd door verschillende bedrijven binnen de Bencom Group. Hier ziet u de bedrijven die de diensten van Bencompare mogelijk maken: LookingforBooking B.V., Bensure B.V., Benergy B.V.

Met de Bencompare App heeft u toegang tot een digitale kluis voor uw belangrijke documenten zoals contracten. Ook kunt u via deze App aanvullende diensten afnemen. Hierbij kan persoonlijke informatie worden verwerkt. In deze privacyverklaring leest u wat wij hiermee doen en wat uw rechten en plichten zijn. De App wordt u aangeboden door Benergy B.V. uit Groningen, Nederland.

Algemene beginselen

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze App verkrijgen wij bepaalde persoonlijke gegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en gegevens over uw gebruik van de App.

Gegevens over contracten die u invult in de App, worden opgeslagen zodat u deze als digitale kluis tot uw beschikking heeft. Ook worden ze gebruikt om u een zo goed mogelijke aanbieding te kunnen doen, en om u aanbiedingen van verschillende aanbieders te kunnen laten vergelijken. Contactgegevens kunnen na toestemming worden gebruikt om u deze te doen toekomen. Wanneer u overige gegevens invult in de App, wordt daarbij vermeld voor welke doelen deze worden gebruikt.

Wij verzamelen statistieken over het gebruik van de App. Hierbij maken we gebruik van de tool Google Analytics. Deze statistieken worden niet aan uw naam- en adresgegevens of contracten gekoppeld en niet verstrekt aan derden. Ook Google is niet bevoegd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij de wet of de rechtbank ons hiertoe verplicht. Onze partners krijgen alleen op geanonimiseerde basis inzicht in algemene statistieken over gebruikers van onze App.

U kunt bepaalde gegevens zelf delen met derden. Wij hebben geen zicht op wat deze derden doen met de gedeelde informatie en kunnen deze niet terugroepen of verwijderen.

De App wordt gedownload via een Appstore van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Deel daarvan is het continu bijwerken van de App om de veiligheid te verbeteren. Wij raden dan ook dringend aan om deze updates door te voeren, zodra deze beschikbaar zijn. Voor meer informatie verwijzen wij naar het beveiligingsbeleid op onze website.

Indien door een inbraak of andere onverwachte gebeurtenis uw persoonsgegevens in onbevoegde handen komen, dan zullen wij u daarover informeren en alles doen dat haalbaar is om de overlast te beperken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens
Post: Verlengde Hereweg 174, 9722 AM Groningen
Telefoon: +31(0)595 425 859
Email: info@bencompare.com

Geactualiseerd: 18-03-2022