Kies je taal

Gebruiksvoorwaarden Bencompare app

Gebruiksvoorwaarden

Met de Bencompare app heeft u toegang tot een digitale kluis voor uw belangrijke documenten zoals contracten. Ook kunt u via deze app aanvullende diensten afnemen. Bij gebruik van de app gelden onderstaande voorwaarden. Lees deze goed door zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn. De app wordt u aangeboden door Benergy B.V. uit Groningen, Nederland.

Account

Sommig gebruik van de app vereist een account waarmee u gegevens en documenten beheert. Wij vragen u deze gegevens up-to-date en volledig te houden, zodat wij u de beste dienstverlening kunnen geven. Wij kunnen niet controleren wat u invult en aanvaarden dus geen aansprakelijkheid bij fouten of onvolledigheden.

Beveiliging

Benergy doet haar uiterste best uw gegevens zo veilig mogelijk te bewaren en alleen u daar toegang toe te geven. In geval van datalekken stellen wij u daarvan uiteraard direct op de hoogte.

Data-opslag

Via de app heeft u in beginsel te allen tijde toegang tot uw data, hoewel de dienst tijdelijk onbeschikbaar kan zijn. Wij raden u dringend aan data niet alleen maar in de app op te slaan. Hoewel wij backups maken, kunnen wij niet garanderen dat data terug te halen is.

Toegang

Benergy zal geen data inzien die u opslaat middels de app, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is. Wanneer Benergy door klachten het redelijke vermoeden krijgt dat u zaken opslaat die in strijd zijn met toepasselijke wetgeving, zijn wij gerechtigd deze data te blokkeren of te verwijderen. Wij zullen u daarover informeren.

Persoonsgegevens

Via de app wordt persoonlijke informatie van u opgeslagen en gebruikt. Lees onze aparte privacyverklaring over wat Benergy hiermee doet en wat uw wettelijke rechten zijn.

Beschikbaarheid

De app maakt gebruik van servers van Benergy. Benergy doet haar best deze te allen tijde beschikbaar te laten zijn via internet.

Updates

Benergy kan van tijd tot tijd updates aan de app uitbrengen. U wordt hiervan via uw apparaat op de hoogte gesteld. Het is belangrijk dat u updates doorvoert om zo de veiligheid van de app te waarborgen.

Nieuwe mogelijkheden

Updates kunnen de app voorzien van nieuwe functionaliteit of verbeteringen binnen bestaande functionaliteit. Soms gelden daarbij ook nieuwe voorwaarden. Alleen als u deze accepteert, kunt u de nieuwe functionaliteit gebruiken.

Beperking van aansprakelijkheid

Gezien de aard van de app kan Benergy geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade. Indien deze beperking juridisch niet geldig is in uw jurisdictie, zijn wij slechts aansprakelijk voor het minimum toegestaan onder lokale wetgeving.

De voorwaarden kunnen wijzigen

Benergy kan deze voorwaarden eens per kalenderjaar aanpassen. U krijgt hiervan tijdig bericht. Indien u de nieuwe voorwaarden niet wenst te accepteren, moet u de app verwijderen voordat deze in werking treden. Gebruik na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie.

Duur

De app wordt u verschaft voor onbepaalde tijd. U mag op ieder moment de app verwijderen, daarmee eindigen uw en onze rechten en plichten over en weer. Wij mogen de app staken mits wij dat minimaal één maand van tevoren aankondigen.

Toepasselijk recht

Deze app wordt geleverd vanuit Nederland. Tenzij uw wetgeving dwingend iets anders voorschrift, geldt dan ook Nederlands recht en is de rechter voor onze vestigingsplaats bevoegd bij geschillen. Uiteraard zullen wij klachten van u zo snel mogelijk proberen op te lossen.